0903.140.124-0975.942.879(zalo)

BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC HYUNDAI ĐẦU BƠM EBARA

 BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC CHỮA CHÁY HYUNDAI HÀN QUỐC - ĐẦU BƠM EBARA Ý

 

Máy bơm diesel pccc Hyundai đầu bơm Ebara là dòng máy bơm chữa cháy diesel được sản xuất trên dây truyền lớn với các công nghệ cao tại Hàn Quốc. Đây là dòng sản phẩm được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng lớn, bởi sự chất lượng và hiệu quả công việc tốt nhất hơn hẵn so với các dòng máy bơm diesel khác. Ngoài ra, dòng sản phẩm này có đầy đủ phụ kiện máy bơm chữa cháy giúp cho việc lắp đặt máy bơm chữa cháy cũng như bảo dưỡng máy bơm chữa cháy trở nên thuận tiện và dể dàng hơn. Không những thế, động cơ diesel Hyundai được lắp với đầu bơm Ebara-Ý đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà máy sản xuất lớn từ Hàn Quốc và thương hiệu Ebara nổi tiếng thuộc hạng tóp trên thế giới. Cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất và đáng được mua để sử dụng trong các dự án, công trình lớn để lắp đặt trong các hệ thống máy bơm chữa cháy, PCCC.

 

BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC CHỮA CHÁY HYUNDAI HÀN QUỐC - ĐẦU BƠM EBARA Ý

 

 

BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC CHỮA CHÁY HYUNDAI HÀN QUỐC - ĐẦU BƠM EBARA Ý

 

STT MODEL ĐẦU BƠM EBARA ĐK HÚT XÃ CÔNG SUẤT KW 2 POLE MODEL ĐỘNG CƠ DIESEL HYUNDAI GIÁ BÁN
1 50x40 FSHA DN50-DN40 4 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
2 DN50-DN40 5.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
3 DN50-DN40 7.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
4 65x50 FSHA DN65-DN50 4 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
5 DN65-DN50 5.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
6 DN65-DN50 7.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
7 DN65-DN50 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
8 65x50 FSJA DN65-DN50 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
9 DN65-DN50 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
10 DN65-DN50 18,5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
11 80x65 FSGA DN80-DN65 5.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
12 DN80-DN65 7.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
13 DN80-DN65 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
14 80x65 FSHA DN80-DN65 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
15 DN80-DN65 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
16 DN80-DN65 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
17 80x65 FSJA DN80-DN65 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
18 DN80-DN65 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
19 DN80-DN65 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
20 100x65 FSKA DN100-DN65 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
21 DN100-DN65 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
22 DN100-DN65 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
23 100x80 FSGA DN100-DN80 7.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
24 DN100-DN80 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
25 DN100-DN80 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
26 DN100-DN80 18,5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
27 100x80 FSHA DN100-DN80 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
28 DN100-DN80 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
29 100x80 FSJA DN100-DN80 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
30 DN100-DN80 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
31 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
32 DN100-DN80 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
33 100x80 FSGCA DN100-DN80 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
34 DN100-DN80 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
35 DN100-DN80 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
36 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
37 100x80 FSHCA DN100-DN80 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
38 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
39 DN100-DN80 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
40 DN100-DN80 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
41 125x100 FSJCA DN125-DN100 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
42 DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
43 DN125-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
44 150x100 FSKA DN150-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
45 DN150-DN100 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
46 DN150-DN100 132   LIÊN HỆ
47 DN150-DN100 160   LIÊN HỆ
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM GS EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ
48 GS 40-200 DN65-DN40 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
49 DN65-DN40 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
50 DN65-DN40 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
51 DN65-DN40 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
52 GS 40-250 DN65-DN40 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
53 DN65-DN40 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
54 DN65-DN40 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
55 DN65-DN40 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
56 DN65-DN40 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
57 DN65-DN40 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
58 GS 40-315 DN65-DN40 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
59 DN65-DN40 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
60 DN65-DN40 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
61 DN65-DN40 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
62 DN65-DN40 55 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
63 DN65-DN40 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
64 GS 50-200 DN65-DN50 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
65 DN65-DN50 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
66 DN65-DN50 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
67 DN65-DN50 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
68 DN65-DN50 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
69 DN65-DN50 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
70 GS 50-250 DN65-DN50 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
71 DN65-DN50 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
72 DN65-DN50 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
73 DN65-DN50 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
74 DN65-DN50 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
75 GS 50-315 DN65-DN50 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
76 DN65-DN50 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
77 DN65-DN50 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
78 DN65-DN50 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
79 DN65-DN50 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
80 DN65-DN50 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
81 GS 65-200 DN80-DN65 11 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
82 DN80-DN65 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
83 DN80-DN65 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
84 DN80-DN65 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
85 DN80-DN65 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
86 DN80-DN65 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
87 DN80-DN65 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
88 GS 65-250 DN80-DN65 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
89 DN80-DN65 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
90 DN80-DN65 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
91 DN80-DN65 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
92 DN80-DN65 55 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
93 DN80-DN65 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
94 DN80-DN65 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
95 GS 65-315 DN80-DN65 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
96 DN80-DN65 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
97 DN80-DN65 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
98 DN80-DN65 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
99 DN80-DN65 132   LIÊN HỆ
100 DN80-DN65 160    

 

108 GS 80-250 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
109 DN100-DN80 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
110 DN100-DN80 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
111 DN100-DN80 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
112 DN100-DN80 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
113 DN100-DN80 132   LIÊN HỆ
114 GS 80-315L DN100-DN80 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
115 DN100-DN80 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
116 DN100-DN80 132   LIÊN HỆ
117 DN100-DN80 160   LIÊN HỆ
118 DN100-DN80 200   LIÊN HỆ
119 DN100-DN80 250   LIÊN HỆ
120 GS 100-200 DN125-DN100 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
121 DN125-DN100 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
122 DN125-DN100 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
123 DN125-DN100 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
124 DN125-DN100 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
125 DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
126 DN125-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
127 GS 100-250 DN125-DN100 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
128 DN125-DN100 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
129 DN125-DN100 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
130 DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
131 DN125-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
132 DN125-DN100 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
133 DN125-DN100 132   LIÊN HỆ
134 DN125-DN100 160   LIÊN HỆ
135 GS 100-315L DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
136 DN125-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
137 DN125-DN100 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
138 DN125-DN100 132   LIÊN HỆ
139 DN125-DN100 160   LIÊN HỆ
140 DN125-DN100 200   LIÊN HỆ
141 DN125-DN100 250   LIÊN HỆ
142 GS 125-200 DN150-DN125 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
143 DN150-DN125 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
144 DN150-DN125 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
145 DN150-DN125 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
146 DN150-DN125 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
147 DN150-DN125 132   LIÊN HỆ
148 GS 125-250L DN150-DN125 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
149 DN150-DN125 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
150 DN150-DN125 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
151 DN150-DN125 132   LIÊN HỆ
152 DN150-DN125 160   LIÊN HỆ
153 DN150-DN125 200   LIÊN HỆ
154 DN150-DN125 220   LIÊN HỆ
155 GS 125-315 DN150-DN125 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
156 DN150-DN125 132   LIÊN HỆ
157 DN150-DN125 160   LIÊN HỆ
158 DN150-DN125 200   LIÊN HỆ
159 DN150-DN125 220   LIÊN HỆ
160 DN150-DN125 250   LIÊN HỆ
161 DN150-DN125 280   LIÊN HỆ
162 GS 150-200 DN200-DN150 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
163 DN200-DN150 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
164 DN200-DN150 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
165 DN200-DN150 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
166 DN200-DN150 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
167 DN200-DN150 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
168 DN200-DN150 132   LIÊN HỆ
169 GS 150-250 DN200-DN150 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
170 DN200-DN150 132   LIÊN HỆ
171 DN200-DN150 160   LIÊN HỆ

 

169 GS 150-250 DN200-DN150 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
170 DN200-DN150 132   LIÊN HỆ
171 DN200-DN150 160   LIÊN HỆ
172 DN200-DN150 200   LIÊN HỆ
173 DN200-DN150 220   LIÊN HỆ
174 DN200-DN150 250   LIÊN HỆ
175 DN200-DN150 280   LIÊN HỆ
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM CNA EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ
176 100X80 CSGA DN100-DN80 15 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
177 DN100-DN80 18.5 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
178 DN100-DN80 22 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
179 DN100-DN80 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
180 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
181 100X80 CSHA DN100-DN80 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
182 DN100-DN80 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
183 DN100-DN80 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
184 DN100-DN80 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
185 125X80 CNJA DN125-DN80 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
186 DN125-DN80 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
187 DN125-DN80 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
188 DN125-DN80 132   LIÊN HỆ
189 125X100 CNGA DN125-DN100 30 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
190 DN125-DN100 37 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
191 DN125-DN100 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
192 DN125-DN100 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
193 DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
194 125X100 CNHA DN125-DN100 45 D4BB/48.5KW/ 3000RPM LIÊN HỆ
195 DN125-DN100 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
196 DN125-DN100 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
197 DN125-DN100 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
198 DN125-DN100 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
199 150X125 CNGA DN150-DN125 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
200 DN150-DN125 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
201 DN150-DN125 132   LIÊN HỆ
202 DN150-DN125 160   LIÊN HỆ
203 DN150-DN125 200   LIÊN HỆ
204 150X150 CNFA DN150-DN150 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
205 DN150-DN150 75
204 150X150 CNFA DN150-DN150 55 D4BH/67KW/3000 RPM LIÊN HỆ
205 DN150-DN150 75 D4AL/85KW/2900RPM LIÊN HỆ
206 DN150-DN150 90 D4DB/97KW/2900RPM LIÊN HỆ
207 DN150-DN150 110 D4DA/116KW/2900RPM LIÊN HỆ
208 DN150-DN150 132   LIÊN HỆ

 

GHI CHÚ : ĐẦU BƠM VÀ ĐỘNG CƠ ĐƯỢC LẮP TRÊN BỆ ĐẾ THÉP, GIA CÔNG LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM                                                               

            * Xuất xứ : . Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                       

            * Hàng bảo hành 12 tháng.                                                    

            * Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. ( bắt buộc lấy VAT)     

 

 

BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC CHỮA CHÁY HYUNDAI HÀN QUỐC - ĐẦU BƠM EBARA Ý

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT MÁY BƠM DIESEL PCCC HYUNDAI ĐẦU BƠM EBARA

 

Máy bơm diesel pccc Hyundai có động cơ được nhập khẩu nguyên chiếc từ hãng Hyundai của Hàn Quốc. Là dòng máy bơm chữa cháy công suất lớn có thể lên đến hàng trăm KW, có khả năng cấp được một lượng nước rất lớn liên tục và ổn định có thể dập tắt được đám cháy mỗi khi xãy ra hỏa hoạn. Phần bơm và động cơ diesel Hyundai đều được lắp ráp cố định trên khung thép, cánh bơm bằng đồng hoặc inox 304, đầu bơm bằng gang, trục bơm được làm bằng thép, cách vận hành máy bơm chữa cháy diesel cũng rất dể dàng, có hiệu suất làm việc tốt, bền bỉ và ổn định. Các công suất máy bơm diesel pccc thông dụng nhất hiện nay đó là máy bơm chữa cháy diesel 10HP , 15HP, 20HP, 30HP, 40HP, 80HP,… Ngoài ra, khách hàng mua máy bơm ebara tại các đại lý nhà phân phối lớn sẽ có hướng dẫn về các quy trình bảo dưỡng và quy trình vận hành máy bơm chữa cháy diesel một cách thiết thực nhất.

 

BẢNG GIÁ MÁY BƠM DIESEL PCCC CHỮA CHÁY HYUNDAI HÀN QUỐC - ĐẦU BƠM EBARA Ý

 

THUẬN HIỆP THÀNH ĐỊA CHỈ NHÀ PHÂN PHỐI MÁY BƠM DIESEL PCCC HYUNDAI ĐẦU BƠM EBARA UY TÍN NHẤT TẠI TPHCM

 

 

 

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

076.435.9188

Diệu Phương

0903140124