DANH MỤC SẢN PHẨM

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0917 563 638

Cẩm Thơ

0908 766 016

Sở Vân

076 435 9188

Diệu Phương

0903 140 124

ĐỐI TÁC quảng cáo
bom giam gia
Đầu bơm rời trục Ebara MD40-7,5HP Đầu bơm rời trục Ebara MD40-7,5HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-10HP Đầu bơm rời trục Ebara MD40-10HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-15HP Đầu bơm rời trục Ebara MD40-15HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-20HP Đầu bơm rời trục Ebara MD40-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-15HP Đầu bơm rời trục Ebara MD50-15HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-20HP Đầu bơm rời trục Ebara MD50-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-25HP Đầu bơm rời trục Ebara MD50-25HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-30HP Đầu bơm rời trục Ebara MD50-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-30HP Đầu bơm rời trục Ebara MD65-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-40HP Đầu bơm rời trục Ebara MD65-40HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-50HP Đầu bơm rời trục Ebara MD65-50HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSJA Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSGA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSHA

Vui lòng gọi

Hết hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSJA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSKA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSKA

Vui lòng gọi

Hết hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x65 FSKA Đầu bơm rời trục Ebara 100x65 FSKA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSJA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGCA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGCA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHCA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHCA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 FSKA Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 FSKA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 FSLA Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 FSLA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSKA Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSKA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSNA Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSNA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSLA Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSLA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSJA Đầu bơm rời trục Ebara 150x100 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSJA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSLA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSLA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSKA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSKA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSHA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 250x200 FSNA Đầu bơm rời trục Ebara 250x200 FSNA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 250x200 FSLA Đầu bơm rời trục Ebara 250x200 FSLA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSNA Đầu bơm rời trục Ebara 200x150 FSNA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSGA Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSHA Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSHA Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSGA Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSJA Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSFA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSHA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSGA Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSGA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSFA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSGA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CSJA Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNGA Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNHA Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x80 CNJA Đầu bơm rời trục Ebara 125x80 CNJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

 Máy bơm nước Ebara nổi tiếng với dòng bơm ứng dụng phổ biến trong công nghiệp với lưu lượng và cột áp lớn đồng thời có chất lượng vượt trội từ trước đến nay ngoài những dòng máy bơm nước liền trục thì hãng Ebara cũng có cung cấp các loại đầu bơm rời trục Ebara xuất xứ từ Indonesia hoặc Itali chạy bằng động cơ xăng dầu hay chạy bằng điện đầy đủ các công suất và mẫu mã khác nhau như FSA, FSSA, FSKA, FSHA, FSDA, FSJA.

 

đầu bơm rời trục Ebara

 

Đầu bơm rời trục Ebara

 

Đặc điểm kĩ thuật của đầu bơm rời trục: đầu bơm được tách rời với động cơ bơm, khi sử dụng thì được nối với motor thông qua trục nối làm bằng thép không gỉ, đầu bơm bằng inox hoặc bằng gang, sử dụng hiệu quả cho các loại chất lỏng sạch không chứa cặn bẩn. Tùy vào thiết kế của đầu bơm mà có thể sử dụng cho chất lỏng có nhiệt độ cao hay thấp, có chứa chất ăn mòn hay không. Cấp bảo vệ IP55, class F, số vòng quay 2900 rpm, hoạt động bằng điện áp 380V - 50Hz.

 

Đầu bơm rời trục Ebara của Nhật được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất thế giới còn nhà máy sản xuất được đặt tại Indonesia nên có CO Indo kết hợp với loại motor được sản xuất tại Singapor. Máy hoạt động ổn định, mang lại hiệu suất làm việc cao, đảm bảo cung cấp chất lượng tốt cho mọi mục đích sử dụng trong ngành công nghiệp. Dễ dàng sử dụng và bảo dưỡng, hiệu suất làm việc tốt ưu,kết cấu bơm vững chắc độ bền cao, tiết kiệm không gian và năng lượng làm việc có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.

 

Những ứng dụng cụ thể của đầu bơm rời trục Ebara là: sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, hệ thống cung cấp nước lớn, hệ thống thủy lợi, bơm nước tưới tiêu cho đồng ruộng, chăn nuôi, sử dụng cho hệ thống chữa cháy…

 

 CHÚNG TÔI NHẬN BÁO GIÁ MÁY BƠM CÁC LOẠI  

  

 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY BƠM EBARA TẠI MIỀN NAM

  ------------------------------------------------------------------

  CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

  WEBSITE : http://vnpump.com/

  

 

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0917 563 638

Cẩm Thơ

0908 766 016

Sở Vân

076 435 9188

Diệu Phương

0903 140 124