070.3400.260 (zalo)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703.400.260

Diệu Phương

0903140124

ĐỐI TÁC quảng cáo
logo

ĐẦU MÁY BƠM TRỤC RỜI

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-7,5HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 50-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-10HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 65-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 CSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-15HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 65-315A

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD40-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM40-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 80-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSHA

Vui lòng gọi

Hết hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-15HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM50-15HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 80-315A

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x100 CNHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 65x50 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM50-20HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm rời trục PENTAX CA 100-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSKA

Vui lòng gọi

Hết hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-25HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM50-25HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

Đầu bơm rời trục Ebara 125x80 CNJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x65 FSKA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD50-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM50-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 80x65 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM65-30HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSJA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-40HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM65-40HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSSGA

Vui lòng gọi

Còn hàng

daubomebara md

Đầu bơm rời trục Ebara MD65-50HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM65-50HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara inox 316

Đầu bơm rời trục Ebara 50x40 FSSFA

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSGCA

Vui lòng gọi

Còn hàng

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr

Đầu bơm trục rời PENTAX CM80-60HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

dau bom truc roi ebara

Đầu bơm rời trục Ebara 100x80 FSHCA

Vui lòng gọi

Còn hàng

1 2

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

 Với những dòng máy bơm nước công suất lớn được sử dụng trong công nghiệp thì ngoài các loại bơm liền trục thì còn có những loại đầu bơm rời trục được gắn với motor bơm hoạt động hiệu quả và mang lại lưu lượng, cột áp nước lớn. Những dòng máy bơm nước liền trục đã quá quen thuộc với người sử dụng nhưng còn với loại bơm rời trục thì chỉ có trong các hệ thống hay ứng dụng lớn nên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được đặc điểm của loại bơm này.

 ĐẦU MÁY BƠM TRỤC RỜI

 

ĐẦU MÁY BƠM TRỤC RỜI

 

Cũng giống như các loại bơm khác thì bơm rời trục muốn hoạt động được phải được gắn vào motor bơm nhưng đầu bơm và motor không nối liền mà được gắn với nhau thông qua trục nối, kích thước của bơm tương đối lớn, được lắp đặt trên một khung đế chắc chắn bằng gang nhằm mục đích giảm sự rung lắc khi bơm hoạt động.

 

Đầu bơm rời trục được làm bằng gang hoặc inox, loại đầu bơm bằng gang có đầu bằng gang đúc, cánh bơm bằng đồng đúc, loại bơm bằng inox có thể bơm được nhiệt độ cao lên đến 100 độ C, trục bơm làm bằng thép không gỉ, và chủ yếu dùng cho bơm nước sạch, có lưu lượng và cột áp rất lớn. Ưu điểm nổi trội nhất đối với loại bơm này là có kết cấu bền vững, dễ dàng bảo trì và sửa chữa, hiệu suất vận hành cao với tùy chọn công suất và chi phí thấp, bệ đỡ dưới vỏ bơm cho khả năng chống biến dạng.

 

Ứng dụng: Hệ thống máy bơm công nghiệp cấp nước, vận chuyển nước nóng, lạnh, hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt, bơm tưới, tiêu, rửa lọc, thủy lợi, bơm vòi phun, đài phun nước, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống bơm cứu hỏa, PCCC, hệ thống bù áp, nồi hơi và các ứng dụng công nghiệp khác…

 

Dễ dàng lựa chọn các loại đầu bơm rời trục của hãng PentaxEbara, Rotofluid nhiều công suất, lưu lượng và cột áp khác nhau

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH CHUYÊN BÁN ĐẦU BƠM RỜI TRỤC PENTAX VÀ EBARA CHO CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PCCC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU BÁO GIÁ VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE HOẠT GỬI MAIL BÁO GIÁ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH NHẤT.

 

 

 

 CHÚNG TÔI NHẬN BÁO GIÁ MÁY BƠM CÁC LOẠI  

 

  

 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY BƠM PENTAX TẠI MIỀN NAM

  ------------------------------------------------------------------

  CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

  WEBSITE : http://vnpump.com/

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703.400.260

Diệu Phương

0903140124