0903.140.124-0975.942.879(zalo)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

076.435.9188

Diệu Phương

0903140124

PENTAX - Ý

^744420b3c14470a18b02256eddf756d71a2a929888afd8d292^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm trục rời PENTAX CM65-40HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 100-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 80-315A

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 80-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 65-315A

Vui lòng gọi

Còn hàng

bom dien roi truc Bơm rời trục diesel Pentax

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 65-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

^066b62079dc0c84f1b02218195526e960e7cbe95d45c6f6439^pimgpsh thumbnail win distr Đầu bơm rời trục PENTAX CA 50-250A

Vui lòng gọi

Còn hàng

bom dien roi truc Bơm điện rời trục Pentax

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cp Máy bơm dân dụng PENTAX CP 75

4.960.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung pm 80 Máy bơm dân dụng PENTAX PM 80

4.720.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cam Máy bơm dân dụng PENTAX CAM 100T

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cab Máy bơm dân dụng PENTAX CAB 200

11.730.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cab Máy bơm dân dụng PENTAX CAB 150

11.680.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cm 450 550 Máy bơm dân dụng PENTAX CMT 550

21.520.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cm 160 300 Máy bơm dân dụng PENTAX CM 314

15.660.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cm 160 300 Máy bơm dân dụng PENTAX CMT 214

10.130.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cm 45 100 Máy bơm dân dụng PENTAX CM 75

5.020.000

Còn hàng

may bom ly tam pentax dan dung cm 45 100 Máy bơm dân dụng PENTAX CM 50

4.240.000

Còn hàng

1 2 3

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Máy bơm Nước Pentax

 

Máy bơm Nước Pentax

 

Máy bơm Nước Pentax

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

076.435.9188

Diệu Phương

0903140124